Berichten van het bestuur

Kwartaalborrel

Hierbij willen we graag nog allen die op de borrel aanwezig waren hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Wij vonden het erg nuttig en vooral gezellig! Speciale dank gaat uit naar Evianne (namens het bestuur) en de dames van Mijn Hemeltje, Linda, Marieke en Dantielle die dit keer de organisatie op zich hebben genomen. Terugkijk op 2022 Het jaar is omgevlogen en was soms weer enerverend. Het blijft structureel (maar ook verklaarbaar) dat we nog steeds een capaciteitsprobleem hebben. Vacatures zijn niet ingevuld waardoor we dan ook met maar een paar mensen hard hebben moeten werken om onze doelstellingen te kunnen behalen. De ooit in het leven geroepen werkgroepen zijn ook niet meer de oplossing is gebleken. Het is te vrijblijvend, onduidelijk wie wat doet en vooral wanneer, en het kost teveel tijd is het signaal vanuit de ondernemers. Kortom, we moeten dit volgend jaar anders gaan doen. Ondanks dat hebben we als bestuur toch een aantal zaken kunnen realiseren. Gerealiseerd dit jaar:Marketing campagnes opgezet met Google, Facebook, de Ster, HavenloodsEvenementen/Acties voor Moederdag-, Vaderdag- en Sinterklaas.Goedkeuring financieel jaarverslag 2021 en publicatie.Redsign website en ontwikkeling ledenportaal.Schouwing winkelgebied uitgevoerd ivm diverse overlast.Vergunning flexibele standplaats.Onderhoud/Plaatsing bloembakken en hanging baskets.Organiseren van de kwartaalborrelsUitbreiding sfeerverlichting.Plaatsing en vervanging banieren.Onwikkeling Shoppinggids gedrukt en verspreid.Aanstelling Secretaris a.i.Aanstelling Kwartiermaker.Overleg en samenwerking met de wijkraad opgestart. Niet gerealiseerd/Geen vergunning:Boomverlichting Frits RuysstraatStraatoverspanning/Spandoek Frits RuysstraatEvenementen/Muziekpodium WeteringstaatBewegwijzering Kennismaking kwartiermaker Iris Bourne stelt zich voor als onze kwartiermaker en heeft uitgelegd hoe ze ons gaat helpen met Boulevard Kralingen een boost te geven, beter op de kaart te zetten en met het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers, verhuurders en bewoners. Volgend jaar loopt ook fase 1 van onze BIZ af en moeten we de voorbereidingen van Fase 2 opstarten. Er zal o.a. weer een businessplan opgesteld moeten worden, interviews met alle ondernemers gehouden moeten worden en moet er weer gestemd worden. Dat betekent dat er veel werk op ons af komt en ook hierbij zal Iris ons gaan helpen. Iris heeft veel ervaring met o.a. Boulevard Zuid en neemt deel aan verschillende biz projecten. Linda (Mijn Hemeltje) zal Iris gaan ondersteunen en ook de training volgen die daarbij hoort. De kosten voor deze inzet wordt gefinancierd door de Gemeente Rotterdam en komt niet ten lasten van ons budget. Hiermee hebben we nog meer zin en vertrouwen in een sucesvolle toekomst van onze BIZ! Afscheid Jacqueline We nemen afscheid van Jacqueline (gem. Rotterdam) die van haar pensioen gaat genieten. Wij danken Jacqueline voor haar inzet en alle hulp die zij heeft geboden aan onze BIZ afgelopen jaren. Tot slot Tot slot wensen we namens het bestuur iedereen fijne feestdagen en een succesvol en gezond 2023!

Flexibele standplaats

Zoals in één van onze vorige nieuwsbrieven gemeld was er door een aantal bewoners bezwaar ingediend tegen de aan ons verleende (flexibele) standplaatsvergunning ter hoogte van Vlietlaan 26-28. Op 7 november j.l. heeft er een hoorzitting plaatsgevonden ten overstaan aan de Algemene Bezwaarschriftencommissie. Het bezwaar is door de commissie ongegrond verklaard en adviseert de gemeente het bestreden besluit te handhaven. Dit betekent dat wij de standplaats alsnog in gebruik kunnen nemen. De flexibele standplaats is bedoeld voor tijdelijke (op dagbasis) plaatsing van een kraam of wagen voor de verkoop van (vers)waren met als doel meerdere ondernemers gebruik te kunnen laten maken van een standplaats zonder daar zelf een (jaarlijkse) vergunning voor aan te moeten vragen. De vergunning staat op naam van onze BIZ en de wij zorgen voor de exploitatie. Hierdoor kan snel geschakeld worden. De belangrijkste voorwaarden die de gemeente stelt: Er mag niet worden gefrituurd of gebakken ivm met mogelijke schade aan de bomen. De kraam of wagen is maximaal 15 m2 inclusief luifels e.d. De kraam of wagen moet dagelijks 1 uur na sluitingstijd volledig zijn verwijderd. De gehele opsomming aan voorwaarden kunnen we op verzoek sturen bij interesse. Onze oproep: Heb je interesse om deze standplaats (op dagbasis) te huren of wil je meer informatie, neem dan contact op. Wij geven uiteraard de voorkeur aan onze eigen ondernemers maar weet je een ondernemer buiten onze BIZ die van toegevoegde waarde is voor ons winkelgebied en de standplaats wil huren, laat deze ondernemer dan ook contact met ons opnemen.

Uitnodiging

Graag nodigen we je uit voor ons jaarlijkse achterbanoverleg en de kwartaalborrel. We willen jullie om input vragen voor het jaarplan 2023, de stand van zaken bespreken en eventuele vragen over onze BIZ beantwoorden. Aansluitend is er gelegenheid voor een hapje en drankje. Wanneer:Donderdag 15 december 19:00Locatie wordt nog bekend gemaakt. Zet ‘m vast in je agenda!

Shoppinggids

De Shoppinggids is gedrukt en zal worden verspreid. Bijna 100 pagina’s met op elke pagina een ondernemer, een plattegrondje, historische informatie en bezienswaardigheden. Wij vinden het een kunstwerkje; met dank aan Reclamebureau390. De boekjes worden aangeboden bij horeca, kiosken, hotels, vvv, enz. Ook proberen we langs onze eigen winkels te gaan om ze af te geven. De boekjes kunnen gratis worden meegenomen door klanten. Is er nog niemand bij je langs geweest en wil je er ook een aantal hebben, om bijvoorbeeld op de toonbank te leggen voor klanten, stuur dan een mailtje.

Nieuwe medewerkers

Zoals eerder aangekondigd hebben we professionele hulp ingehuurd, Evianne Kruiten als secretaris voor het bestuur, en Anita Pauwels voor onze marketing. Evianne heeft al vergaderingen bijgewoond en zorgt voor o.a. de agenda en notulen, de administratie en archivering. Anita is inmiddels bezig met de activiteiten rondom sint en kerst en ze zal zich inzetten op de (lokale) marketing.

Uitnodiging 8 november: Hart voor de Winkelstad

Beste ondernemer, Op 8 november organiseert de Gemeente Rotterdam Hart voor de Winkelstad: hét evenement speciaal gericht op de ondernemers en vastgoedeigenaren van Rotterdamse winkelgebieden. Laat je bij de infomarkt adviseren over actuele onderwerpen als energiebesparing, personeelswerving en de Zero Emissie Zone, maak kans op een gratis duurzaamheidsscan, sluit aan bij een van de inspiratiesessies en ontmoet andere winkeliers, horeca-, en vastgoedeigenaren uit de verschillende wijken. Zie bijlage voor meer informatie over het programma.Wanneer: dinsdag 8 november, 16.30 – 20.00 uur (vrije inloop)Waar: Kamer van Koophandel, Blaak 40Toegang: Gratis. Wel aanmelden via deze link. Natuurlijk hopen we zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. Voel je dan ook vrij om deze uitnodiging door te sturen binnen je netwerk. Tot snel! Download programma-informatie

We krijgen hulp!

We hebben onze zorgen geuit richting Gemeente Rotterdam aangaande de, na regelmatige oproepen, zeer beperkte actieve inzet vanuit onze achterban. Als bestuur alleen slagen we er niet in onze doelstellingen te behalen. De bestuursleden zijn zelf ook ondernemers in ons winkelgebied en we weten maar al te goed dat iedereen het druk heeft. Willen we echter Boulevard Kralingen een bruisend winkelgebied maken, goed op de kaart zetten en voortdurend verbeteren dan moeten we met elkaar investeren en hebben we als bestuur hulp nodig. Hoe kunnen we ondernemers beter betrekken bij de BIZ, waar zitten eventuele drempels en hoe kunnen we er voor zorgen dat we gezamenlijk als ondernemers meer successen kunnen behalen. Na een overleg met de Gemeente Rotterdam hebben we besloten externe hulp in te huren van een professionele winkelgebied manager met ervaring en expertise op dit gebied die onze ondernemers gaat helpen om de BIZ een boost te geven. Op dit moment voeren we gesprekken met kandidaten en laten je binnenkort meer weten. Wij zijn in elk geval erg blij met de hulp van de Gemeente Rotterdam hierbij.

Bezwaar flexibele standplaats

Zoals vorige keer gemeld waren we erg enthousiast dat ons een vergunning is verleend voor een extra (flexibele) standplaats op de Vlietlaan. Helaas is er door een aantal bewoners een bezwaarschrift ingediend tegen deze vergunning. Volgende maand vindt er een hoorzitting plaats waarbij beide partijen zijn uitgenodigd en de Algemene Bezwaarschriftencommissie een uitspraak zal doen. Wordt vervolgd dus.

MKB Merkbewaking

Graag informeren we je over een pilot die SIDN (Stichting Domeinregistratie Nederland) is gestart voor het MKB. Deze pilot omvat o.a. de bewustwording verhogen van de online risico’s die ondernemers lopen wat betreft fraude en oplichting. Een onderzoek toont aan dat criminelen zich meer op het MKB richten omdat grotere instanties zoals banken steeds beter beveiligd zijn. Met MKB Merkbewaking waarschuwen zij je voor de registratie van een domeinnaam die lijkt op jouw merk, en gebruik van je merknaam op verkoopplatformen en social media. Dan kun je in actie komen voordat een aanval op je merk start of voordat jouw merk last krijgt van look-a-likes of identiteitsfraude. Zo voorkom je reputatieschade en hoge kosten. Wij weten dat online beveiliging niet de eerste prioriteit heeft bij de meeste MKB’ers, maar het zou verstandig zijn daar wat aandacht aan te schenken. Gratis proefscan en meer informatie

Bewegwijzering

Dit deel van de site is alleen voor geregistreerde leden.

Shoppinggids

Dit deel van de site is alleen voor geregistreerde leden.

Herinnering!

Beste ondernemers, In de vorige nieuwsbrief hebben we 2 belangrijke oproepen gedaan die je mogelijk over het hoofd gezien hebt of bent vergeten, daarom nogmaals een herinnering. Wil je met de vaderdagactie in de Havenloods een opvallende vermelding (advertentie) dan hebben we uiterlijk vandaag je aanmelding nodig. We nemen dan morgen contact met je op om de advertentie op te maken. De bijdrage in de kosten voor plaatsing en opmaak door Reclamebureau390 is €50,- Tevens zetten we je advertentie gratis op onze website. Voor de Shopping Gids die in de maak is hebben we meer informatie nodig hoe je en met welke gegevens je geplaatst wilt worden. Uiterste inzenddatum is vrijdag 10 juni 2022. Voor het aanleveren van de informatie is een online formulier beschikbaar:https://www.boulevardkralingen.nl/shopping-gids/

Vaderdagactie Havenloods

Binnenkort is het vaderdag en weer een mooie kans voor extra omzet! Net als met moederdag gaan we een paginagrote advertentie plaatsen in de week vóór vaderdag. Wil je opvallend vermeld worden stuur dan uiterlijk maandag 6 juni een e-mail naar info@boulevardkralingen.nl Een van de medewerkers van de werkgroep neemt dan contact met je op voor het aanleveren van de content. De advertentie wordt professioneel opgesteld door Reclamebureau390. Kosten €50,-

Kwartaalborrel

Donderdag 30 juni hebben we weer een kwartaalborrel gepland staan. Zet ‘m vast in je agenda, uitnodiging volgt nog. De laatste keer was Ernst van de Klapdeur onze gastheer. We willen graag alle horeca van Boulevard Kralingen de mogelijkheid geven en hierbij dan de vraag: Wie wil onze kwartaalborrel faciliteren op 30 juni v.a. 18:30? Als je dat wilt doen, stuur dan een e-mail naar info@boulevardkralingen.nl

Aanleveren informatie voor de Shopping Gids

Zoals jullie weten zijn we i.s.m. Reclamebureau390 druk bezig met de samenstelling van de gids die we voor Boulevard Kralingen gaan laten drukken en uitgeven. Wij willen graag weten hoe je vermeld wilt worden en met welke informatie en tekst. Gezien de tijdsdruk is het van belang dat we hier z.s.m. over beschikken. Uiterste inzenddatum is vrijdag 10 juni 2022. Voor het aanleveren van de informatie is een online formulier beschikbaar:https://www.boulevardkralingen.nl/shopping-gids/ Heb je moeite met het zelf schrijven van een slogan of een stukje tekst over je bedrijf stuur dan even een mail naar info@boulevardkralingen.nl (met je telefoonnummer) dan laten we contact met je opnemen door iemand die je daarbij kan helpen.

Ondernemers opgelet, er zijn oplichters actief: TM Benelux doet aan acquisitiefraude met domeinnamen

Het was een tijdje stil, maar ze zijn weer actief. Trap er niet in! Ondernemers en zelfstandigen zonder personeel doen er verstandig aan om de naam TM Benelux niet alleen te onthouden, maar ook te vermijden. Dit bedrijf – op papier gevestigd in Brussel – maakt zich namelijk schuldig aan acquisitiefraude met betrekking tot domeinnamen. Het doel is om jou langdurig op te zadelen met een waardeloze domeinnaam tegen een veelvoud van de marktconforme prijs, want in zekere zin smijt je honderden euro’s over de balk voor niks als je besluit om met TM Benelux in zee te gaan. Hoe gaat dit bedrijf te werk, en waar moet je op letten? Het is bedrijven en zelfstandigen zonder personeel een doorn in het oog: oplichters die zich voordoen als expert op het vlak van intellectuele eigendomsbescherming die ongevraagd telefonisch of per mail contact opnemen over domeinnamen die vrijwel identiek zijn aan die van jouw bedrijf. Maar waarom zouden ze jou hierover benaderen? En wat willen ze eigenlijk van je? Dure contracten aansmeren met smoesjes over niet-bestaande kopers In de basis komt het verhaal praktisch altijd op hetzelfde neer. Kwaadwillenden zouden op het punt staan om sterk gelijkende domeinnamen te kapen, met potentiële imagoschade voor jouw bedrijf tot gevolg. Jij hebt bijvoorbeeld de website naamvanjouwbedrijf.nl in jouw bezit, maar iemand heeft het kennelijk op naamvanjouwbedrijf.org gemunt. En dat is schrikken, want daar zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten. Gelukkig is er nog nét de mogelijkheid om dat proces te blokkeren, en daarbij maken de oplichters vaak gebruik van termen als het (overigens niet-bestaande) ‘eerste registratierecht’. Het uitgangspunt is dat jij er op het allerlaatste moment nog voor kunt kiezen om de betreffende domeinnaam zélf te kopen. De vermeende imagoschade is daarmee afgewend, maar daarmee is de ellende niet voorbij. Jij betaalt voor deze domeinnaam namelijk een veelvoud van de marktconforme prijs, en je zit bovendien vast aan een langlopend contract. En zo betaal je gerust tien jaar lang voor een domeinnaam en ben je al snel vele honderden euro’s lichter. En dan hebben we de spreekwoordelijke kers op de taart nog niet benoemd: er zijn überhaupt geen kapers op de kust, dus het hele verhaal is van A tot Z verzonnen. Het kopen van de extra domeinnaam is in zekere zin dus nog waardeloos ook, want er had anders geen haan naar gekraaid.  Bovendien is het contract dat je afsluit een zakelijk contract, en het nadeel aan zakelijke contracten is dat deze zich een stuk lastiger laten ontbinden dan contracten tussen particulieren en bedrijven. Bewijs maar eens dat het verhaal op basis waarvan het contract tot stand is gekomen op verzinsels berust. Hieronder de Bron en link naar het hele artikel van Tros opgelicht: https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/ondernemers-opgelet-er-zijn-oplichters-actief-tm-benelux-doet-aan-acquisitiefraude-met-domeinnamen/

Geef Boulevard Kralingen een beoordeling op Google!

Het is erg belangrijk voor de ranking in Google dat we ook meer beoordelingen krijgen. Heb je een Google of Gmail account neem dan even de moeite om ons te promoten. Klik hier om een beoordeling te geven

Moederdagactie

Volgende week is het weer Moederdag. Mooi moment om extra aandacht te vragen van consumenten. Heb je een leuke Moederdagactie? Dan zetten we deze opvallend op onze website. Stuur je tekst en foto naar info@boulevardkralingen.nl dan zorgen wij dat deze z.s.m. geplaatst wordt. Aan deze actie zijn geen kosten verbonden.

Nieuwe ondernemer: Chocodesign

Wij maken gepersonaliseerde chocolaatjes voor speciale gelegenheden. En relatiegeschenken. Frits Ruysstraat 61A Wij heten Chocodesign van harte welkom en hierbij felicitaties met de opening van de winkel!

Marketing Campagnes

Zoals eerder aangekondigd gaan we meer inzetten op naamsbekendheid en hebben daarom een aantal nieuwe marketing campagnes gestart om meer consumenten naar Boulevard Kralingen te bewegen. Online:We zijn een Google campagne gestart met een groot aantal verschillende Google ads. Samen met specialisten van Google worden de resultaten hiervan wekelijks geanalyseerd en bijgestuurd. Daarnaast hebben we een aantal informatieve websites over Rotterdam aangeschreven die winkelcentra vermelden en speciale winkeltips geven, en verzocht om plaatsing van Boulevard Kralingen. Havenloods:We starten met een maandelijkse paginagrote advertentie in de Havenloods Kralingen-Crooswijk. De Havenloods heeft een groot bereik, en de samenwerking zal ook leiden tot extra aandacht van de redactie en journalisten bij activiteiten. De advertenties worden professioneel opgemaakt door reclamebureau390. Wil je een opvallende vermelding met een speciale actie, dan kan dat ook. De bijdrage voor een opvallende vermelding bedraagt €50,- per uitgave. Stuur een e-mail naar info@boulevardkralingen.nl dan nemen de mensen van de werkgroep contact met je op om je wensen te bepreken.

Meld je aan!

Nog lang niet iedereen heeft zich aangemeld. Mis geen nieuws, informatie over projecten, polls, discussies op het forum en andere informatie. Het ledenportaal is belangrijk om nader tot elkaar te komen. Voor ondernemers, verhuurders en medewerkers. Het abonnement is gratis dus meld je aan!

De gids naar Boulevard Kralingen

Het heeft wat voeten in aarde en harde deadlines, maar we verwachten dat ie er vóór de zomer komt! ‘Gids naar Boulevard Kralingen’. De gids bevat informatie over ons winkelgebied, onze omgeving, onze diensten en producten welke bij ons worden aangeboden. Vermelding van alle ondernemers met foto en stukje tekst, adres, telefoon en website. Daarnaast bevat de gids informatie over bezienswaardigheden in Kralingen-Crooswijk. De gids zal worden verspreid bij o.a. VVV, hotels, horeca, boek- en tijdschrifthandelaars, enz. Reclamebureau390 zal het design en drukwerk verzorgen.