Stichting BIZ Gebruikers en Eigenaren Boulevard Kralingen e.o. is in 2017 opgericht in een alliantie met de gemeente en Woonstad Rotterdam. Een BIZ (bedrijven-investerings-zone) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar gebruikers (huurders) en eigenaren (verhuurders) gezamenlijk investeren in de omgeving. De ondernemers stellen een plan op waarin staat wat ze met welke middelen willen bereiken.

Als er draagvlak is en het plan is goedgekeurd int de gemeente een afgesproken heffing bij alle bedrijven in het gebied. De opbrengst wordt vervolgens uitgekeerd aan de ondernemersgroep. Zij kan dit uitgeven aan vooraf goedgekeurde jaarplannen voor bepaalde activiteiten voor het gezamenlijk belang.

De alliantie is in 2020 opgeheven en de stichting is daarna zelfstandig geworden. Ondersteuning vanuit de gemeente en de samenwerking met Woonstad als één van de vastgoedbeheerders in het gebied is gecontinueerd.

Boulevard Kralingen telt zo’n 80 ondernemers met winkels, dienstverlenende bedrijven en horeca. Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door werkgroepen waarin ondernemers zijn vertegenwoordigd die de kar trekken op een aantal thema’s. Zo zijn de afgelopen jaren al veel zaken gerealiseerd om het straatbeeld en ondernemersklimaat te verbeteren. Denk hierbij aan nieuwe winkelpuien, zonneschermen, markiezen, plantenbakken, verlichting. Verder is er ook geïnvesteerd in naamsbekendheid, branding, marketing, activiteiten en evenementen. 

Het kernteam bestaat uit ondernemers en medewerkers binnen het winkelgebied Boulevard Kralingen. Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door de Gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en de werkgroepen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de resultaten en rapporteert aan de gemeente en achterban. 

De werkgroepen zetten zich dagelijks in om invulling te geven aan de thema’s uit het jaarplan, doen initiatieven en werken plannen uit voor investeringen, acties, evenementen en bijeenkomsten, zorgen voor de communicatie, marketing en reclame via de media- en social media kanalen.

Het bestuur werkt samen met de werkgroepen continu aan het vergroten van de bekendheid en het verbeteren van het winkelgebied om zodoende het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zowel ondernemers als het winkelend publiek én de bewoners. Een samenwerking met veel belanghebbenden dus.

Wil je je als ondernemer ook vestigen in ons winkelgebied of heb je belangstelling voor deelname aan een werkgroep of het bestuur, neem dan contact met ons op.