Achtergrond

Stichting BIZ Gebruikers en eigenaren Boulevard Kralingen e.o. is in 2017 opgericht in een alliantie met de gemeente en Woonstad Rotterdam. Een BIZ (bedrijveninvesteringszone) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar ondernemers (gebruikers) en vastgoedeigenaren (eigenaren/ verhuurders) gezamenlijk investeren in de omgeving. De ondernemers stellen een plan op waarin staat wat ze met welke middelen willen bereiken.

Als er draagvlak is en het plan is goedgekeurd int de gemeente een afgesproken heffing bij alle bedrijven in het gebied. De opbrengst wordt vervolgens uitgekeerd aan de ondernemersgroep. Zij kan dit uitgeven aan vooraf goedgekeurde jaarplannen voor bepaalde activiteiten voor het gezamenlijk belang.

De alliantie is in 2020 opgeheven en de stichting is daarna zelfstandig geworden. Ondersteuning vanuit de gemeente en de samenwerking met Woonstad als één van de vastgoedbeheerders in het gebied is gecontinueerd.

Boulevard Kralingen telt zo’n 85 ondernemers met winkels, dienstverlenende bedrijven en horeca. Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door een aantal werkgroepen waarin ondernemers zijn vertegenwoordigd die nieuwe initiatieven bedenken, uitwerken en voor de uitvoering verantwoordelijk zijn. Deze werkgroepen zijn o.a. Marketing & Communicatie, Buitenruimte en Evenementen. 

Er zijn de afgelopen jaren al veel zaken gerealiseerd om het straatbeeld en ondernemersklimaat te verbeteren. Zoals nieuwe winkelpuien, zonneschermen, markiezen, plantenbakken, verlichting. Verder is er ook geïnvesteerd in naamsbekendheid, branding, marketing, activiteiten en evenementen. Het bestuur werkt samen met de werkgroepen continu aan het vergroten van de bekendheid en het verbeteren van het winkelgebied om zodoende het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zowel ondernemers als het winkelend publiek. Daarbij spelen ook de bewonersorganisaties een rol van betekenis. Een samenwerking met veel belanghebbenden dus.

Wil je je als ondernemer ook vestigen in ons winkelgebied of heb je belangstelling voor deelname aan een werkgroep of het bestuur, neem dan contact met ons op.