Categorie archieven: Nieuwsbrief

Casa Reinders bedankt!

De kwartaalborrel was weer een succes! De opkomst was groter dan de vorige keren en met vertegenwoordiging vanuit Woonstad en de gemeente Rotterdam. Het was weer supergezellig en uitstekend verzorgd met heerlijke soep en delicatessen. Complimenten! Onze ‘fotograaf’ was verhinderd waardoor we helaas niet iedereen op beeld hebben, maar dank aan allen die aanwezig waren!

Jaarverantwoording 2022

We hebben de jaarverantwoording/jaarrekening 2022 ter controle ingediend bij de Gemeente Rotterdam. Zodra we goedkeuring krijgen wordt deze gepubliceerd. We kunnen in elk geval spreken van een bewogen jaar waarin we na de Coronatijd gelukkig weer veel zaken hebben kunnen realiseren. En ondanks de vele investeringen en onderhoudskosten sluiten we het jaar weer af met […]

Gefeliciteerd dames!

Na een half jaar training en workshops hebben Iris Bourne en Linda Tuk het certificaat behaald voor kartrekkers, coördinatoren en kwartiermakers. Van harte gefeliciteerd! Inmiddels hebben we naast Iris als kwartiermaker, Linda als coördinator aangesteld. En met de herziende subsidieregeling voor ondersteuning biz besturen financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam. Wij zijn ontzettend blij met […]