Terugblik

We zijn inmiddels al weer enkele weken in het nieuwe jaar, maar het bestuur wil nog even terugblikken op de afgelopen maanden en hun dank uitspreken.

Zoals we hebben gemeld hebben een groot aantal ondernemers en vastgoedeigenaren vóór een doorstart van onze BIZ gestemd die inmiddels door de Gemeente Rotterdam is goedgekeurd. Nogmaals dank aan alle stemmers! Achter de schermen is er ook maandenlang ontzettend veel werk verzet om aan alle eisen te voldoen en is met bijna alle ondernemers persoonlijk gesproken en uitleg gegeven over BIZ fase 2. Het bestuur wil daarom Iris, Melanie en Linda ontzettend bedanken voor hun tomeloze energie en enthousiasme waarmee zij dit mogelijk hebben gemaakt en het bestuur hierin hebben ondersteund!

Ook speciale dank aan de werkgroep evenementen (Linda, Melanie, Jeff, Roos en Aileen) die, ondanks het terugtrekken van het evenementenbureau, toch nog op zeer korte termijn voor de invulling van Winter Wonderland hebben gezorgd. Complimenten!

En dank aan Casa Reinders voor het organiseren van de kerstborrel. Het was weer uitstekend verzorgd en het was ook weer erg gezellig.