Stem vóór Boulevard Kralingen

Het is zover, de stemming voor BIZ fase 2! De Gemeente Rotterdam heeft de stembiljetten aan ons overhandigd voor voortzetting van onze BIZ de komende vijf jaar. Het is daarom van cruciaal belang dat zoveel mogelijk ondernemers en vastgoedeigenaren hun stem uitbrengen. Iris, Linda en Melanie zullen de stembiljetten waar mogelijk persoonlijk komen afgeven en weer ophalen.

Wij willen je vast namens het bestuur danken voor je stem en medewerking! Samen sterk, samen BIZ!

Vragen?

Heb je vragen n.a.v. deze stemming, stel ze dan gerust tijdens het overhandigen van de stembiljetten binnenkort. Je kunt ook uiteraard altijd een e-mail sturen naar het bestuur (info@boulevardkralingen.nl) of bedrijfscontactfunctionaris (BFC) voor ons gebied contacten:

Bedrijfscontactfunctionarissen (BFC)

In het kort – Waarom een BIZ?

 • Door de handen ineen te slaan, bereiken we beter onze doelen.
 • Als groep ondernemers staan we vele malen sterker dan als individu.
 • Alle gebruikers en/of eigenaren betalen mee: een eerlijke lastenverdeling.
 • Doordat iedereen meebetaalt, komen gezamenlijke verbeteringen van de grond.
 • Langsgaan om contributie te innen hoeft niet meer.
 • Er is meer budget door diverse beschikbare (biz) subsidies.
 • De BIZ draagt bij aan het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door verbetering van de buitenruimte, toegankelijkheid van het gebied, het organiseren van evenementen en marketingacties, het verbeteren van de veiligheid en de uitstraling.
 • Resultaat: een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied!

Meer informatie:

Achtergrond BIZ Boulevard Kralingen
Bedrijveninvesteringszones BIZ | Gemeente Rotterdam

Resultaten 2019 – 2023

De afgelopen vijf jaar hebben we ondanks de tegenslagen door Corona toch veel gerealiseerd. Denk daarbij aan:

 • Uitstraling panden verbeterd en geüniformeerd (markiezen, lichtbakken, hangouts, zonneschermen).
 • Sfeerverlichting aangeschaft en jaarlijks aangebracht in 4 straten aan palen, in bakken en bomen.
 • Branding (nieuw logo, huisstijl en fonts) laten ontwerpen
 • Nieuwe website laten maken en contentbeheer professioneel laten uitvoeren.
 • Socialmediakanalen opgezet en contentbeheer professioneel laten uitvoeren.
 • Google advertentiecampagnes professioneel op laten zetten.
 • Diverse activiteiten en festiviteiten laten organiseren door evenementenbureaus.
 • Bloembakken, hanging baskets en plantschalen aangeschaft.
 • Bestickering leegstaande panden, bloembakken en andere straatobjecten.
 • Vlaggen en banieren aangeschaft en op diverse plekken in het gebied geplaatst.
 • Vergunning Flexibele standplaats verkregen.
 • Kwartaalborrels met ondernemers georganiseerd.
 • Shoppinggids gedrukt en uitgegeven.
 • Professionele campagnes in o.a. de Havenloods, de Ster, en bladen van lokale instellingen.
 • Diverse enquetes en polls uitgebracht.
 • Regelmatig nieuwsbrieven uitgestuurd.
 • Ledenportaal laten ontwikkelen.
 • Werkgroepen gefaciliteerd.
 • Kwartiermaker en coödinator aangesteld/ingehuurd.
 • Zichtbaarheid BIZ bestuur vergroot en communicatie laagdrempelig gemaakt.
 • Financiën en administratie transparant en op orde gebracht en gehouden.
 • Jaarstukken en andere essentiële documenten toegankelijk gemaakt voor de ondernemers.
 • Jaaragenda en contentkalender opgesteld voor periodiek terugkerende activiteiten.
 • Communicatie en samenwerking gemeente, politie en andere instanties verbeterd.

BIZ Plan 2024 – 2025

Het inmiddels goedgekeurde BIZ plan bestaat in hoofdlijnen uit de volgende thema’s:

 • Schoon, heel en veilig.
 • Attractiviteit buitenruimte.
 • Evenementen en gastvrijheid.
 • Marketing en branding
 • Ondersteuning BIZ organisatie

Maar onze ambities zijn groter. We hebben een activatieplan laten opstellen waarmee we ons winkelgebied een extra boost willen geven door een aantal ingrijpende plannen. Deze liggen nog ter goedkeuring bij de Gemeente Rotterdam en zal daarna nog gefinancierd moeten worden uit subsidies.

Enkele geadviseerde activiteiten uit het plan zijn o.a.:

 • Meer groenvoorziening in de straten.
 • Betere fiets(parkeer)voorzieningen.
 • Snelheid beperkende maatregelen verkeer.
 • Camerabewaking en actieve beveiliging in de straten.
 • Veilige speelplek voor kinderen.
 • Ruimte of podium voor kunst en muziek.
 • Herinrichting Vlietlaan.
 • Weekmarkten faciliteren.
 • Herinrichting Frits Ruysstraat.
 • Uitbreiding horeca en terrassen.
 • Uitbreiding permanente sfeerverlichting.
 • Routing en banieren om straten beter met elkaar te verbinden.
 • Meer inzet op branding, marketing en social media.
 • Meer inzet op evenementen, activiteiten, kunst.
 • Samenwerking zoeken omringende wijk- en bewonersorganisaties.
 • Brancheringscommissie opzetten.

Het volledige adviesrapport zal na goedkeuring worden gepubliceerd.