Gefeliciteerd dames!

Na een half jaar training en workshops hebben Iris Bourne en Linda Tuk het certificaat behaald voor kartrekkers, coördinatoren en kwartiermakers. Van harte gefeliciteerd!

Inmiddels hebben we naast Iris als kwartiermaker, Linda als coördinator aangesteld. En met de herziende subsidieregeling voor ondersteuning biz besturen financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam. Wij zijn ontzettend blij met de enorme inzet van Iris en Linda!