Stand van zaken

De scholen zijn weer begonnen en de de zomervakantie is weer voorbij. Het leek een beetje komkommertijd, maar op de achtergrond hebben we naast onze dagelijkse werkzaamheden hard gewerkt aan de voorbereidingen voor BIZ Fase 2. Er is veel gesproken met ondernemers, de gemeente en andere partijen die ons adviseren.

Inmiddels hebben we de eerste draagvlakmeting uitgevoerd met een positieve uitslag. We hebben onze aanvraag voor fase 2, een BIZ plan en begroting voor de komende 5 jaar ingediend bij de Gemeente Rotterdam. Door Bourne Consultancy is een advies- en activatieplan opgesteld voor ons winkelgebied voor de langere termijn. Het is een ontzettend ambitieus plan waar nog heel wat voor komt kijken om dat allemaal te realiseren, maar we staan er helemaal achter en hebben er veel zin in. Een aantal punten uit het het adviesrapport kunnen we vast delen:

 • Meer groenvoorziening in de straten.
 • Betere fiets(parkeer)voorzieningen.
 • Snelheid beperkende maatregelen verkeer.
 • Camerabewaking en actieve beveiliging in de straten.
 • Veilige speelplek voor kinderen.
 • Ruimte of podium voor kunst en muziek.
 • Herinrichting Vlietlaan.
 • Weekmarkten faciliteren.
 • Herinrichting Frits Ruysstraat.
 • Uitbreiding horeca en terrassen.
 • Uitbreiding permanente sfeerverlichting.
 • Routing en banieren om straten met elkaar te verbinden.
 • Meer inzet op branding, marketing en social media.
 • Meer inzet op evenementen, activiteiten, kunst.
 • Samenwerking zoeken omringende organisaties en bewoners.
 • Brancheringscommissie faciliteren.

Leuk om te melden is ook dat we complimenten hebben gekregen van de Gemeente Rotterdam voor wat we de afgelopen jaren al allemaal hebben gerealiseerd. Dat is toch wel een indrukwekkende opsomming realiseerden we ons en vonden het de moeite waard om deze nog eens onder de aandacht te brengen.

 • Uitstraling panden verbeterd en geuniformeerd (markiezen, lichtbakken, hangouts, zonneschermen).
 • Sfeerverlichting aangeschaft en jaarlijks aangebracht in 4 straten aan palen, in bakken en bomen.
 • Branding (nieuw logo, huisstijl en fonts) laten ontwerpen
 • Nieuwe website laten maken en contentbeheer laten uitvoeren.
 • Socialmediakanalen opgezet en contentbeheer laten uitvoeren.
 • Google advertentiecampagnes laten uitvoeren.
 • Diverse periodieke activiteiten en festiviteiten georganiseerd.
 • Bloembakken, hanging baskets en plantschalen aangeschaft.
 • Bestickering leegstaande panden, bloembakken en andere straatobjecten.
 • Vlaggen en banieren aangeschaft en op diverse plekken in het gebied geplaatst.
 • Flexibele standplaatsen aangeschaft.
 • Achterbanoverleggen en kwartaalborrels met ondernemers georganiseerd.
 • Shoppinggids gedrukt en uitgegeven.
 • Diverse reclamecampagnes in o.a. Havenloods en de Ster.
 • Diverse enquetes en polls uitgebracht.
 • Maandelijkse nieuwsbrieven uitgestuurd.
 • Ledenportaal ontwikkeld en uitgebracht.
 • Werkgroepen gefaciliteerd.
 • Kwartiermaker en coödinator aangesteld/ingehuurd.
 • Zichtbaarheid BIZ bestuur vergroot en communicatie laagdrempelig gemaakt.
 • Financien en administratie transparant en op orde gebracht en gehouden.
 • Jaarstukken en andere essentiele documenten toegankelijk gemaakt voor de ondernemers.
 • Jaaragenda opgesteld voor periodiek terugkerende activiteiten.
 • Communicatie en samenwerking gemeente en andere organisaties verbeterd.

Een doorstart naar fase 2 lijkt een gelopen race, maar we moeten uiteraard aan alle (nieuwe) eisen voldoen. Zo zijn er een aantal voorwaarden gewijzigd voor een BIZ. Er moet bijvoorbeeld nu ook een vastgoedeigenaar/verhuurder in het bestuur zitting nemen. We doen dan ook een dringende oproep aan eigenaren en verhuurders die een bestuursfunctie ambiëren om zich aan te melden.

We wachten nu op goedkeuring van de Gemeente Rotterdam t.a.v. de aanvraag en ingeleverde stukken. Zodra deze zijn goedgekeurd zullen ze worden gedeeld en gepubliceerd zodat we de volgende stap kunnen zetten naar fase 2. Wordt vervolgd!