Uitnodiging deelname enquête DNWS Scan

Geachte stakeholder, beste collega van Boulevard Kralingen,

Om Boulevard Kralingen toekomstbestendig te maken én te houden is het noodzakelijk om continu te werken aan ons centrumgebied en rekening te houden met vernieuwde inzichten, ervaringen van andere gebieden en diverse onderzoeksresultaten.

Om inzicht te krijgen voor welke uitdagingen ons centrumgebied staat, gaan we de komende periode samen met De Nieuwe Winkelstraat aan de slag met de DNWS Scan. De DNWS scan bestaat uit input verkregen vanuit een enquête en een waarneming/schouw met enkele Retail experts en betrokkenen uit het gebied. Met behulp van de DNWS scan wordt inzichtelijk waar de aandachtspunten voor het centrumgebied liggen. De aandachtspunten hebben betrekking op de volgende thema’s:

· Basis op orde

· Samenwerking in het centrumgebied

· Ontmoeten en beleven

· Transformatie

· Digitalisering & Data

Wij hechten veel waarde aan je mening en verzoeken je vriendelijk om als betrokkene van ons centrumgebied de enquête samen met ons in te vullen. Zo is er ook de mogelijkheid om wat dieper op enkele vragen of kwesties in te gaan. Lukt het niet om dit samen te doen dan kun je met de QR code of onderstaande link rechtstreeks naar de vragenlijst:

Uitnodiging met QR code:

Uitnodiging deelname enquete Boulevard Kralingen

Link naar de vragenlijst:

https://nl.surveymonkey.com/r/236RZYL

Je kunt deze enquête tot uiterlijk vrijdag 31 maart invullen. 

Alvast bedankt namens het BIZ bestuur!
Linda Tuk en Iris Bourne