Kwartaalborrel

Hierbij willen we graag nog allen die op de borrel aanwezig waren hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Wij vonden het erg nuttig en vooral gezellig! Speciale dank gaat uit naar Evianne (namens het bestuur) en de dames van Mijn Hemeltje, Linda, Marieke en Dantielle die dit keer de organisatie op zich hebben genomen.

Terugkijk op 2022

Het jaar is omgevlogen en was soms weer enerverend. Het blijft structureel (maar ook verklaarbaar) dat we nog steeds een capaciteitsprobleem hebben. Vacatures zijn niet ingevuld waardoor we dan ook met maar een paar mensen hard hebben moeten werken om onze doelstellingen te kunnen behalen. De ooit in het leven geroepen werkgroepen zijn ook niet meer de oplossing is gebleken. Het is te vrijblijvend, onduidelijk wie wat doet en vooral wanneer, en het kost teveel tijd is het signaal vanuit de ondernemers. Kortom, we moeten dit volgend jaar anders gaan doen. Ondanks dat hebben we als bestuur toch een aantal zaken kunnen realiseren.

Gerealiseerd dit jaar:
Marketing campagnes opgezet met Google, Facebook, de Ster, Havenloods
Evenementen/Acties voor Moederdag-, Vaderdag- en Sinterklaas.
Goedkeuring financieel jaarverslag 2021 en publicatie.
Redsign website en ontwikkeling ledenportaal.
Schouwing winkelgebied uitgevoerd ivm diverse overlast.
Vergunning flexibele standplaats.
Onderhoud/Plaatsing bloembakken en hanging baskets.
Organiseren van de kwartaalborrels
Uitbreiding sfeerverlichting.
Plaatsing en vervanging banieren.
Onwikkeling Shoppinggids gedrukt en verspreid.
Aanstelling Secretaris a.i.
Aanstelling Kwartiermaker.
Overleg en samenwerking met de wijkraad opgestart.

Niet gerealiseerd/Geen vergunning:
Boomverlichting Frits Ruysstraat
Straatoverspanning/Spandoek Frits Ruysstraat
Evenementen/Muziekpodium Weteringstaat
Bewegwijzering

Kennismaking kwartiermaker

Iris Bourne stelt zich voor als onze kwartiermaker en heeft uitgelegd hoe ze ons gaat helpen met Boulevard Kralingen een boost te geven, beter op de kaart te zetten en met het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers, verhuurders en bewoners. Volgend jaar loopt ook fase 1 van onze BIZ af en moeten we de voorbereidingen van Fase 2 opstarten. Er zal o.a. weer een businessplan opgesteld moeten worden, interviews met alle ondernemers gehouden moeten worden en moet er weer gestemd worden. Dat betekent dat er veel werk op ons af komt en ook hierbij zal Iris ons gaan helpen. Iris heeft veel ervaring met o.a. Boulevard Zuid en neemt deel aan verschillende biz projecten. Linda (Mijn Hemeltje) zal Iris gaan ondersteunen en ook de training volgen die daarbij hoort. De kosten voor deze inzet wordt gefinancierd door de Gemeente Rotterdam en komt niet ten lasten van ons budget.

Hiermee hebben we nog meer zin en vertrouwen in een sucesvolle toekomst van onze BIZ!

Afscheid Jacqueline

We nemen afscheid van Jacqueline (gem. Rotterdam) die van haar pensioen gaat genieten. Wij danken Jacqueline voor haar inzet en alle hulp die zij heeft geboden aan onze BIZ afgelopen jaren.

Tot slot

Tot slot wensen we namens het bestuur iedereen fijne feestdagen en een succesvol en gezond 2023!