Flexibele standplaats

Zoals in één van onze vorige nieuwsbrieven gemeld was er door een aantal bewoners bezwaar ingediend tegen de aan ons verleende (flexibele) standplaatsvergunning ter hoogte van Vlietlaan 26-28. Op 7 november j.l. heeft er een hoorzitting plaatsgevonden ten overstaan aan de Algemene Bezwaarschriftencommissie. Het bezwaar is door de commissie ongegrond verklaard en adviseert de gemeente het bestreden besluit te handhaven. Dit betekent dat wij de standplaats alsnog in gebruik kunnen nemen.

De flexibele standplaats is bedoeld voor tijdelijke (op dagbasis) plaatsing van een kraam of wagen voor de verkoop van (vers)waren met als doel meerdere ondernemers gebruik te kunnen laten maken van een standplaats zonder daar zelf een (jaarlijkse) vergunning voor aan te moeten vragen. De vergunning staat op naam van onze BIZ en de wij zorgen voor de exploitatie. Hierdoor kan snel geschakeld worden. De belangrijkste voorwaarden die de gemeente stelt: Er mag niet worden gefrituurd of gebakken ivm met mogelijke schade aan de bomen. De kraam of wagen is maximaal 15 m2 inclusief luifels e.d. De kraam of wagen moet dagelijks 1 uur na sluitingstijd volledig zijn verwijderd. De gehele opsomming aan voorwaarden kunnen we op verzoek sturen bij interesse.

Onze oproep:

Heb je interesse om deze standplaats (op dagbasis) te huren of wil je meer informatie, neem dan contact op. Wij geven uiteraard de voorkeur aan onze eigen ondernemers maar weet je een ondernemer buiten onze BIZ die van toegevoegde waarde is voor ons winkelgebied en de standplaats wil huren, laat deze ondernemer dan ook contact met ons opnemen.