We krijgen hulp!

We hebben onze zorgen geuit richting Gemeente Rotterdam aangaande de, na regelmatige oproepen, zeer beperkte actieve inzet vanuit onze achterban. Als bestuur alleen slagen we er niet in onze doelstellingen te behalen. De bestuursleden zijn zelf ook ondernemers in ons winkelgebied en we weten maar al te goed dat iedereen het druk heeft. Willen we echter Boulevard Kralingen een bruisend winkelgebied maken, goed op de kaart zetten en voortdurend verbeteren dan moeten we met elkaar investeren en hebben we als bestuur hulp nodig. Hoe kunnen we ondernemers beter betrekken bij de BIZ, waar zitten eventuele drempels en hoe kunnen we er voor zorgen dat we gezamenlijk als ondernemers meer successen kunnen behalen.

Na een overleg met de Gemeente Rotterdam hebben we besloten externe hulp in te huren van een professionele winkelgebied manager met ervaring en expertise op dit gebied die onze ondernemers gaat helpen om de BIZ een boost te geven. Op dit moment voeren we gesprekken met kandidaten en laten je binnenkort meer weten. Wij zijn in elk geval erg blij met de hulp van de Gemeente Rotterdam hierbij.