Bezwaar flexibele standplaats

Zoals vorige keer gemeld waren we erg enthousiast dat ons een vergunning is verleend voor een extra (flexibele) standplaats op de Vlietlaan. Helaas is er door een aantal bewoners een bezwaarschrift ingediend tegen deze vergunning. Volgende maand vindt er een hoorzitting plaats waarbij beide partijen zijn uitgenodigd en de Algemene Bezwaarschriftencommissie een uitspraak zal doen. Wordt vervolgd dus.