Uitslag enquête

Ik ben een:

Ik ben in het gebied Boulevard Kralingen gevestigd:

Mijn klanten komen (voor zover ik weet) vooral:

Hoe heeft de coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen u getroffen?

Bent u i.v.m. de coronacrisis in voldoende mate geïnformeerd door ons als bestuur?

Bent u i.v.m. de coronacrisis in voldoende mate ondersteund door gemeente en overheid?

Biz Boulevard Kralingen heeft als doel het ondernemersklimaat in ons winkelgebied te verbeteren. Bent u van mening dat het bestuur, de gemeente en de vastgoedeignaren daar het afgelopen jaar voldoende aandacht aan hebben besteed?

Er zou met prioriteit meer aandacht en geld besteed moeten worden aan:

Het bestuur zou bij vastgoedeigenaren invloed moeten krijgen bij de keuze van ondernemers (soort onderneming) die zich in onze straten willen vestigen:

In de gesprekken heeft Boulevard Kralingen vernomen dat er onvoldoende eenheid of zelfs ongelijkheid is in de straten wat betreft investeringen en aandacht:

Er zou meer contact met ondernemers onderling moeten zijn om de banden te versterken en meer eenheid te bewerkstelligen:

Er zouden voor en met ondernemers en bewoners meer activiteiten georganiseerd moeten worden:

Ervaart u overlast in uw straat?

Het bestuur van de Biz zou zichtbaarder en toegankelijker moeten zijn:

Zou u in de nieuwsbrieven vaker of meer op de hoogte gehouden willen worden over de besluiten en gang van zaken waarmee het bestuur bezig is?

Het plaatsen van berichten op social media hebben wij momenteel uitbesteed. Bent u tevreden over de frequentie en kwaliteit van deze berichten?

Zou u zelf actief willen deelnemen aan het bestuur of een werkgroep?